Tsanawiyah: Tenaga Pendidik

TENAGA PENDIDIK
MADRASAH TSANAWIYAH ISTIQLAL

No Nama Keterangan Mata Pelajaran
1 Mastiah, S.Pd Kepala
2 Erni Kurniasih, S.Pd Wakil Matematika
3 Syahril Sidik, S.Ag Wakil – Fiqih
– Sejarah Kebudayaan Islam
4 Lailatul Badriyah, S.Pd. Guru Bahasa Arab
5 Fajralni Aqsa, S.Pd. Guru IPA – FISIKA
6 Puji Rianti, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia
7 Fajarani Fitriasih, S.Pd. Guru IPA – Biologi
8 Epi Rosidah, S.Pd.I. Guru Al-Quran Hadist
9 Zainal Pahmi, S.Pd. Guru – PKN
– IPS
10 Ahmad Jahid Sajid. S.Pd. Guru Prakarya
11 Dwi Fitriyani, S.Si. Guru Matematika
12 Lia Rosita, S.Pd. Guru Seni Budaya Keterampilan
13 Muazin, S.Pd. Guru PJOK
14 Sulthon Najib, S.Pd. Guru Bahasa Inggris
15 Maryam Hafizoh, S.Psi. Guru BK
16 Harjiati, S.Kom. Guru Tahfidz
17 Lukman, S.Q, M.Pd.I. Guru Aqidah Akhlak
18 Rossa Junia Utami, S.Pd. Guru Bahasa Inggris
19 Asep Robi Anggana, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
20 Yara Nadia Pradita. Guru Tahfidz
21 Iwan Aprianto, A.Md. Tata Usaha Tata Usaha
22 Gunawan. Bagian Umum Bagian Umum
23 Nawi Alkaf. Magang Guru Magang
24 Asnawijaya. Magang Guru Magang