Atribut

1 Madrasah Istiqlal mempunyai lambang atau logo yang mencerminkan tujuan Madrasah Istiqlal sebagai lembaga pendidikan Islam dan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi.
2 Lambang atau logo Madrasah Istiqlal terdiri atas tulisan MADRASAH ISTIQLAL JAKARTA, bentuk masjid bertiang 6 (enam) dan buku terbuka di bawahnya, bintang warna emas, dibatasi kotak segi 5 (lima) dengan dasar warna hijau.
3

Warna dasar hijau melambangkan pertumbuhan atau perkembangan Madrasah Istiqlal, buku terbuka melambangkan sumber ilmu pengetahuan, bentuk masjid dengan 6 (enam) pilar melambangkan spiritualitas dan kekokohan rukun iman yang 6 (enam), bintang warna emas melambangkan generasi unggul/generasi emas, dan kotak luar segi 5 (lima) melambangkan pengamalan rukun Islam yang 5 (lima).

4

Bendera Madrasah Istiqlal berwarna putih dengan lambang Madrasah Istiqlal berwarna dasar hijau di tengah.

5

Himne Madrasah Istiqlal adalah lagu pujian yang menyatakan fungsi, peranan dan cita-cita luhur Madrasah Istiqlal.

6

Mars Madrasah Istiqlal adalah lagu yang mengandung sikap optimis dalam rangka menggapai cita-cita Madrasah Istiqlal.